Tamara Mitrović

"Zavoli sebe i sve će zavoleti tebe!!!" je Stefanova rečenica koja me je PROBUDILA na održanom seminaru "PROBUDITI LJUBAV PREMA SEBI". Dala sam sebi priliku i odabrala da kroz Stefanov kurs ČAROBNO OGLEDALO naučim da doživim BEZUSLOVNU LJUBAV PREMA SEBI.ČAROBNO OGLEDALO je odličan temelj za kreiranje, vođenje, doživljavanje i praćenje života i apsolutno svega što iz dubine duše želimo. Kurs me je neočekivano naveo da spoznam mnogo toga skrivenog, zaista sam bila, a i dalje sam iznenađena sa povezanošću svih tih skrivenih strahova, uverenja, tuge, nesvesnih postupaka sa realnošću i životom, kao i to da su zapravo naše emocije glavni akteri svakog poteza. Bez nelagode, do poslednjeg dana kursa pratio me je osećaj kao da sam to već nekada radila i da je to SAMO PODSEĆANJE. Posebna je čast i zadovoljstvo učiti i dobijati odgovore na pitanja od osobe koja u tom trenutku najbolje zna, koja će to baš tako da živi, a sve u želji da bude srećna i naučenija.

Beograd, Srbija

Stefan Radović
5
2020-03-05T20:01:35+01:00

Beograd, Srbija

"Zavoli sebe i sve će zavoleti tebe!!!" je Stefanova rečenica koja me je PROBUDILA na održanom seminaru "PROBUDITI LJUBAV PREMA SEBI". Dala sam sebi priliku i odabrala da kroz Stefanov kurs ČAROBNO OGLEDALO naučim da doživim BEZUSLOVNU LJUBAV PREMA SEBI.ČAROBNO OGLEDALO je odličan temelj za kreiranje, vođenje, doživljavanje i praćenje života i apsolutno svega što iz dubine duše želimo. Kurs me je neočekivano naveo da spoznam mnogo toga skrivenog, zaista sam bila, a i dalje sam iznenađena sa povezanošću svih tih skrivenih strahova, uverenja, tuge, nesvesnih postupaka sa realnošću i životom, kao i to da su zapravo naše emocije glavni akteri svakog poteza. Bez nelagode, do poslednjeg dana kursa pratio me je osećaj kao da sam to već nekada radila i da je to SAMO PODSEĆANJE. Posebna je čast i zadovoljstvo učiti i dobijati odgovore na pitanja od osobe koja u tom trenutku najbolje zna, koja će to baš tako da živi, a sve u želji da bude srećna i naučenija.

eBook

Emocionalna gravitacija

Most između sopstvenog isceljenja i kvantnog stvaranja partnerstva

Iscelite traume i manifestujte ljubav. Put ka istinskom partnerstvu nije samo traženje srodne duše, već i putovanje ka spoznaji sebe i svojih dubokih želja.