Blog

ČAROBNO OGLEDALO

Nekada davno jedan odraz i refleksija ljudskog lika u vodi promenili su celo čovečanstvo. Ljudi su postali svesni sebe i svoje fizičke, odnosno spoljašnje strane.

DNEVNIK MOJIH SNOVA

Da li ste posmatrač svog života? Da li svaki dan mislite, razmišljate, planirate, ali nikad se ne pokrenete ili nikad ne odradite do kraja? Da

eBook

Emocionalna gravitacija

Most između sopstvenog isceljenja i kvantnog stvaranja partnerstva

Iscelite traume i manifestujte ljubav. Put ka istinskom partnerstvu nije samo traženje srodne duše, već i putovanje ka spoznaji sebe i svojih dubokih želja.